В Карлово бе направена първа копка за изграждане на Център за работа с деца на улицата. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж". Общата стойност на проекта е на стойност 1,2 млн.лева. Кметът на общината Емил Кабаиванов посочи, че социалните услуги в комплекса ще бъдат насочени към 30 деца в риск на възраст от 3 до 18 години от всички общности. Двуетажната сграда ще бъде изградена на ул. Хан Аспарух", в източната част на града.Освен с децата специалисти ще работят и с техните семейства.
Кабаиванов напомни, че от 1-ви юни на територията на общината вече има действаща още една социална услуга - Дневен център за възрастни хора с увреждания.