СУ "Васил Левски" успешно реализира проект "Ключ към мотивация, иновации и творчество" по програма "Еразъм +". Шест учители по различни предмети от начален, среден и горен етап проведоха едноседмично обучение в италианския град Флоренция. Богдана Калъчева коментира придобитите знания и практически умения за работа на среща с нейни колеги от учебното заведение вчера.
По време на работната среща стана ясно, че в рамките на обучението преподавателите от Карлово са обменили опит с други колеги от България, Полша и Испания. Един от методите, който вече намира приложение в карловското училище е проектно-базираното обучение.
"При този метод на преподаване, учениците придобиват знания и умения, като работят продължителен период от време, за да проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, които са свързани с реалния живот", посочиха преподавателите, които са участвали по проекта. Двама от тях са имали възможност да придобият умения за работа с иновативния софтуер Ардуино и теоретични знания, необходими за представянето му пред учениците. Ардуино е отличен избор за работа с начинаещи в областта на роботиката и електрониката. Другите четирима учители са участвали в курс, който ги е запознал с уменията на 21-ви век - стратегии за справяне с проблемно поведение в класната стая и използване на метода "Обърната класна стая".