Зам.-кметът на Карлово Стойо Карагенски докладва относно предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК и упълномощаване на представител на общинатата за участие в събранието. Комисията по административно-правни въпроси изрази становище, че съоръжението за отпадни води не функционира според технологическите изисквания и не се стопанисва по начина, по който трябва.
Карагенски потвърди, че има проблеми с пречиствателната станция и каза, че общината е предприела всички своевременни действия, след като през октомври-ноември месец миналата година е била изтровена рибата в река Стара река. Тогава било установено 2,5 повече съдържание на азот.
"Наша проверка констатира какво излиза след пречиствателната станция. Това предизвика проверка и на РИОСВ Пловдив. Параметрите, които будят тревога от протокола на инспекцията е многократно завишаване на показателите, т.е. има причини, поради които поискахме на предстоящото заседание на ВиК асоциацията да бъде включена точно тази точка", каза Карагенски и допълни, че водата в реката след заустването на пречиствателната станция е с видим кафяв цвят и РИОСВ Пловдив не е била уведомена от водното дружество за проблемите.
Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов посочи, че оператор на станцията е ВиК Пловдив. "То събира таксите и то трябва да извършва поддържане и експлоатация на съоръжението. Не сме мълчали за проблемите. Няма и да го направим".
От ГЕРБ поискаха на следващото заседание да бъде предоставен отчет какви загуби са генерирани на територията наОбщина Карлово заради проблемите.