"Все още няма яснота каква национална рамка на бюджета ще бъде приета и какви ще бъдат взаимоотношенията между републиканския бюджет и общинските. Най-вероятно няма да има увеличение на средствата за местни дейности, което очаквахме, за да се справим с инфлацията и Общините ще трябва да търсят начини за повишаване на постъпленията, за да се справят и с очакваното увеличение на минималната работна заплата от следващата година", това каза за KarlovoPress ТВ председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров, който даде специално интервю за нашата медия след двугодишната работа на местния парламент.

Тодоров посочи, че общинската администрация предлага повишение на данък МПС, тъй като увеличението на другите данъци би довело до задълбочаване на кризата в района.

"Туристическият бизнес в района е най-потърпевш от кризите през последните две години. Данък недвижимо имущество е най-голям, но не бива да забравяме, че има много хора в затруднено положение по населените места, в това число и много възрастни. За това смятаме, че предлаганото увеличение на данък МПС е най-целесъобразно.

Например за най-многобройната категория автомобили увеличението е от 17 на 20 лева. Очакваме постъпления около 180 000 лева. В Общината има регистрирани 25 000 моторни превозни средства", каза Тодоров и подчерта, че тези средства ще бъдат вложени за ремонти на инфраструктурата в Общината.

"Средствата от данъци са необходими и за социалните дейности. В началото на годината от социален патронаж са се възползвали 340 души, вече са над 400 и все повече хора ще имат нужда в задълбочаващата се тежка икономическа обстановка", каза още председателят на ОбС Карлово.
Оспорените решения от Областна управа са под 1 %, но през тези две години са били приети наредби и правилници, които пряко засягат жителите.
"Най-новата наредба дава възможност за по-голяма публичност в работата на местната власт. Приехме наредба за животновъдството, а този отрасъл е много важен за местните хора в района. Приехме и правилници, които дават възможност да подпомагане на хора, които имат здравословни проблеми, както и изявени и надарени деца", заяви Доньо Тодоров.

В заключение той коментира, че от новото правителство очакват бързо приемане на републиканския бюджет и отстраняване на пропуските по Плана за възстановяване.

"Брюксел върна Плана с над 40 забележки. България трябваше да получи 13 милиарда лева. Общините се надяваха този план да влезе в сила, за да компенсират последиците от кризата. Очакваме бъдещото правителство да започне подготовка по изясняване на процедурите как ще се кандидатства през новия програмен период. Загубихме 1 година и Общините няма от къде да черпят свеж ресурс. Истината е, че с изключение на две, три големи Общини в България, останалите, когато става въпрос за решаване на големи инфраструктурни проблеми и такива във ВиК сектора, това може да го направят само с европейски средства", каза още Доньо Тодоров.