След поредицата от пожари в красивата гора над Карлово, местната служба по пожарна безопасност и защита на населението и горското стопанство излязоха с призив: Да опазим горите от пожари! В призива се посочва, че горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. За да се опази зеленото богатство от пожари, трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност. От службите напомниха, че хвърлянето на неизгасени цигари може да предизвика пожар, за това посетителите на горските територии и преминаващите с автомобили в или покрай горски участъци да не изхвърлят неизгасени цигари. Също така е забранено паленето на огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да се запали огън е необходимо да се осигури достатъчно вода за загасяването му при поява на вятър и при тръгване. При наличие на вятър паленето на огън е опасно, тъй като пламъците се разпространяват с голяма скорост. Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии и в близост до тях. Важно условие, за да предпазим зеленото богатство е да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
От пожарната в Карлово призовават, ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар. Ако запалването е в начална фаза с подръчни средства, като пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен, без да се поема излишен риск.
Ако забележите горски пожар, незабавно се обадете
на телефон 112!
Вашата съобразителност може да предотврати големи щети!