Всички кооперативни пазари на територията на община Карлово продължават да функционират нормално, като задължение на кметовете на кметства е да създадат организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 метра между посетителите, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

При неспазване на противоепидемичните мерки, посочени в т. 2.14 от Заповед № РД–712/12.11.2020 г., издадена от кмета на община Карлово, кметът на съответното населено място или служители на РУ Карлово могат да преустановят дейността на кооперативния пазар.