Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Ваня Христева за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив. От месец юни до момента тя изпълняваше тези функции.
Пред Прокурорската колегия Ваня Христева изложи своята концепция за работа през следващите пет години, както и посочи приоритетите си. Представителите на Висшия съдебен съвет, които се изказаха, изцяло подкрепиха кандидатурата й. Като предимство посочиха нейния професионален и административен опит.
Ваня Христева има юридически стаж от 22 години, който е само в съдебната система. Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в гр. Стара Загора и в гр. Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, София. Ваня Христева е била и заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив.