В карловското село Войнягово започна ремонт на улица с целеви средства от държавата Войнягово е едно от селата в Община Карлово, което получи средства в размер на 50 000 лева за ремонт на част от улица ''Георги Бенковски ''. Цялостно ще бъдат асфалтирани 140 метра", каза за KarlovoPress.com кметът на селото Тодор Танковски. Той добави, че това са част от средствата в размер на около 2,6 млн.лева, предсотавнеи на Община Карлово в края на миналата, за ремонт на инфраструктурата в няколко населени места.

Улицата е с подменен водопровод през 2019 година по проект на Община Карлово за подмяна на водопроводната мрежа в 9 населени места.

"Тъй като подземните комуникации на тази улица са подменени вече сме спокойни да положим и чисто нова асфалтова настилка, за да бъде завършен изцяло цикъла. Надявам се и през тази, а и в следващите години също да има такива средства от държавата, за да може да бъде асфалтирана и останалата част от нея", коментира Танковски.


Преди дни бе приет новия бюджет на Общината и кметствата. За местните дейности във Войнятово като озеленяване, културен календар, средства за общинска администрация и гробищен парк, са предвидени 9 000 лева.

"Завишаването им спрямо 2020 година е с 1700 лв. Но до тук не се изчерпват разходите за Войнягово, 27 000 лв са капиталовите средства, с които тази година ще започнем поетапно изграждането на парка в селото, който е с огромна площ 13,5 дка, а през следващите години ще бъде продължен. Останалите средства от бюджета на община Карлово са за ток в сградата на кметството, улично осветление, сметоизвозване и общата рамка на бюджета е около 100 000 лв", каза местният управник.

В предходните година от капиталовите средства на селото които, в размер на около 20 - 30 хиляди лева, всяка година са били ремонтирани част от улица 12 - та, която е без никаква настилка.

" Няма да крия, че средствата никога не стигат и са необходими повече, но факта, че нещо се случва последните няколко години и за селата е истина. Но да не забравяме, че бюджетът на всяко едно населено место се формира от местните данъци или по - точно казано, за да имаме по-голям разход трябва да имаме и по-голям приход. За това призовавам населението да бъде така отговорно и да заплаща своите данъци, за да мога аз като кмет да изисквам повече средства за Войнягово", каза кметът на селото.