Местният парламент в Карлово предстои да вземе решение на редовното заседание утре дали да бъдат отпуснати 36 000 лв. от бюджета на общината за разкриването на полицейска приемна в ромската махала в Розино.
Съгласно проекта за дневен ред, питания към кмета Емил Кабаиванов ще направят трима общински съветници. Диана Стайкова от БСП ще постави въпроса съществуват ли обективни причини да не се подготви и да не се внесе в Общинския съвет докладна за отдаване и стопанисване на общинска сграда, намираща се на ул. "Георги Шопов" в Калофер на местното сдружение "Хайдут. Председателят на групата съветници от БСП Манол Манолов ще отправи питане какви са резултатите от извършения одит на кметство Калофер след отстраняването на Румен Стоянов от длъжността кмет, констатирани ли са плащания на задължения на кметството с лични средства на Стоянов и в какъв срок общината ще възстанови сумата явяваща се "безлихвен заем", предоставена от бившия кмет на Калофер.