По предложение на началника на РУО- Пловдив, Иванка Киркова, Областният кризисен щаб взе решение поетапно от понеделник, учениците от 5 до 12 клас да започнат училище във физическа среда като всеки един директор трябва да изготви график за своето училище за присъствено и неприсъствено обучение до Коледа. Предложението и решението са съобразени с указанията на образователното министерство и изготвения алгоритъм от министър Красимир Вълчев. Решението е за всички училища в Пловдив и областта.

Училищните директори са уведомени и трябва да представят графика до 18-ти ноември, който да бъде съобразен със спецификата на самото училище и епидемичната ситуация.

„До края на утрешния ден трябва да има яснота за всяко едно училище и за кои класове се организира обучение от разстояние в електронна среда, обясни началникът на РУО.

От РУО ще проследят процеса, ще указват методическа подкрепа, както и ще извършват необходимия контрол. По думите на Иванка Киркова от министерството са предоставени три варианта за организиране на учебния процес, но те могат да бъдат много повече и съобразени с конкретната ситуация в учебното заведение, с отсъстващите учители и седмичната им заетост и с мнението на родителите, за да се намери най-правилното решение за всяко едно училище в областта. Според нея, дори е възможно и промяна на седмичното разписание, защото от МОН е предоставена достатъчно свобода за взимане на решения от страна на директорите.

„ Ситуацията в момента е трудна за всички, но децата не могат да са затворени в къщи до пролетта. Това е вредно за тяхното физическо и психическо и здраве. Разбира се, ще се спазва алгоритъма и указанията на Здравното министерство при положителните случаи, което се прави и до сега. Организацията в училищата трябва да е в полза на децата и учебния процес като цяло и решението е на директорите, които най-добре могат да направят преценка. Например е много важно децата в подготвителните класове в езиковите гимназии да учат присъствено, защото това е една от най-важните години, коментира областният управител и председател на Щаба.