Националната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на държавно придобито имущество е препратила към местната комисия сигнал срещу трима общински съветници в Общински съвет Карлово.

Информацията бе публикувана в социалните мрежи. Там се посочва, че съветниците са от една група в местния парламент, комисията е заличила името на подателя на сигнала и по закон местната комисия няма право да разглежда анонимни сигнали.

Потърсихме за коментар председателят на местната комисия Иван Иванов, но той не отговори на телефона.
KarlovoPress.com научи, че по-късно днес комисията ще се събира. Сред вариантите са местната КПКОМПИ да разгледа жалбата и да излезе с решение до три месеца или да препрати жалбата до друг компетентен орган.

Очаквайте подробности!