Карловското село Столетово започва кампания за набиране на средства за ремонт на покрива на бившето училище под мотото "Да поправим покрива на училището, което днес пази бита на столетовци!"

Сградата има множество течове, които заплашват целостта на изложените експонати, покривът е пред разруха, а стените са пропити с влага.

През 2018 година местното читалище, заедно с жителите на селото са обособиха етнографска сбирка „Традиция и съвремие“, в чест на 90-годишнината от основаването на читалището. Тук се съхраняват оръдията на труда, запазени от потомствените столетовски майстори-занаятчии.

Желанието на местното читалище е да се ремонтира покрива и сградата, за да може да бъде обособен център, в който децата да се запознаят с труда на предците си - да се организират периодични занимания с деца, с които се цели изграждане на мост между поколенията. Демонстрации от областта на грънчарството, шивачеството, тъкачеството и бъчварството, изпълнявани от потомствени столетовски майстори-занаятчии, да запознават децата с бита на местните.

Ремонтът на покрива на училището възлиза на стойност 9 800 лева, но тези средства са непосилни за бюджета на местното читалище. За това от там призоваха всеки, който желае да направи дарение на средства, да се включи с доброволен труд или да дари материали.