Спират движението по главен горски път от Каравелово до местността "Малък Богдан" Спирането на движението по главния горски път от Каравелово до местността ”Малък Богдан” през местността ”Енгеч дере” се налага заради строително-монтажни дейности, свързани с реконструкцията на участъка.
Затворен за движение ще бъде участъкът от местност ’’Шести километър” до разклона за местността ”Сиврията”, тъй като ще се изграждат водостоци и ще се ремонтират мостови съоръжения.
Достъпът до хижа "Средногорец" по този път в посочения часови период също няма да бъде възможен. Могат да се ползват обходни маршрути от Каравелово по стария път през местността "Равния бор” за местността ”Сиврията” и местността ”Отоките”.
Алтернативен маршрут за хижа ”Средногорец” е от съседното село Богдан през местността ”Христин чучур”.