В изпълнение на т.4 от общото становище на Председателския съвет на Общински съвет Карлово и ръководството на Общината, оповестено на 11.11.2020 година,

Община Карлово и Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ ЕООД търсят да назначат на работа стажант-лекари и новозавършили лекари, които да работят в разкритото COVID отделение.

Предлага се достойно заплащане и допълнително възнаграждение от 1000 лева за работа на първа линия.

Община Карлово за своя сметка ще осигури на желаещите транспорт до Карлово и обратно или нощувки на тези, които остават в града.

За контакти: МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ ЕООД