Служебна бележка за движение между градовете

След като постъпиха десетки запитвания за това как трябва да изглежда служебната бележка, издавана от работодател. Юрист даде образец с изчерпателната информация по темата.