В изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 13.09.2022 г. днес, съдия Гюрай Мурадов подписа акт за встъпване в длъжност „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Карлово.

На тържествената церемония в Съдебната палата в Карлово, в присъствието на целия колектив на съда, председателят на Окръжен съд – Пловдив съдия Розалия Шейтанова, му пожела здраве и успехи в отговорната работа на административен ръководител, като благодари за свършеното и на досегашния председател съдия Асима Вангелова.


Съдия Мурадов е завършил право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, от 2000 г. до 2016 г. е прокурор в Районна прокуратура – Карлово, като в периода от 2005 до 2015 г. е административен ръководител - районен прокурор на РП – Карлово.От март 2016-та е съдия в Районен съд – Карлово. Има ранг „съдия във ВКС и ВАС“.