Заради ниските изкупни цени повечето производители на маслодайна роза унищожават, изрязват насажденията или не берат цвета. Те изпратиха писмо до служебното правителство и министъра на земеделието и храните, в което настояват за съдействие и решение на проблемите.
В момента изкупната цена, която се предлага в Карловско от преработватели за кг/розов цвят е 1.60 лева. Производителите търпят огромни загуби, защото са вложили средства за обработка на насажденията:
Иван Копчев - розопроизводител от 20 години: "Много са ни разходите за копане, оране, подрязване на розите, пръскане. След като си вложил труд за подготовка на розовия цвят и след това го изхвърляш на земята ще доведе до големи загуби за розопроизводителите, но розопреработавтелите са си направили сметка имат на склад, просто трябва да намерят пазар".
Сериозен проблем пред розопроизводителите е и недостигът на работна ръка за прибиране на реколтата.Подадена е заявка към Бюрото по труда, но от там няма насочване на безработни:
Зара Клисурова - председател на Българския национален клонов съюз на производителите на етерично-маслени култури: "Наред с всички основни разходи по производството, най-големите финансови разходи идват в процеса на бране. Би трябвало Министерството на земеделието и Министерството на социалните грижи да намерят начин тези хора получаващи помощи цяла година, работоспособни, да помагат в такива кризисни моменти".
В писмото до служебното правителство е посочено, че секторът на може да разчита на европейско субсидиране и решение за кризата трябва да се търси на държавно ниво:
Зара Клисурова: "Срамота е създадени насаждения 600 дка да се разорава, където са вложени милиони левове. Нашата държава дава помощи за какво ли не, а за тези хора, които работят плащат си данъците и са съвестни към тази държава, просто да намерят от нямането, имане, но да помогнат".
Производителите настояха за спешно свикване на Консултативния съвет по маслодайна роза и компенсиране на загубите.