Розоберът в Карловско започна, но производителите на розов цвят в региона са притеснени, че заради ниската изкупна цена на цвета, кампанията тази година може да бъде прекратена. Основен проблем в бранша е и недостига на работна ръка.
Прибирането на розов цвят започна с около 10 дни закъснение заради лошото време. Представителите на сектора посочиха, че съществува риск да продадат продукцията си на цена под себестойност и за поредна година ще търпят загуби:
Зара Клисурова - розопроизводител: "Знаем, че обявените и сключените договори тази година са на цена 2.50 за кг розов цвят.От разговорите с розопреработвателите виждаме, че нямат намерение да бъде качена тази цена".
Христо Николов - розопроизводител и председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите: "Няма как да плащаме разходи над 1,5, имаме себестойност на този цвят до начало на кампанията и да го продаваме на 2,4. Това означава да работим на загуба".
Тази година берачите искат заплащане от 1,2, на места 1,3 за кг набран цвят .Освен че работната ръка е по-скъпа, тя и недостига, тъй като работниците предпочитат по-доходни сектори:
Зара Клисурова: "Защото виждаме, че голяма част започнаха в предприятия от хората, които редовно участват.
Христо Николов: "Този натиск върху цената на розовия цвят доведе до занемаряване на грижите в тях съответно по-ниски добиви, работата стана не атрактивна, опитваме се да ги върнем, но те са ни намерили по-лека работа за стабилни пари".
Според браншовите представители изкупната цена на розовия цвят трябва да бъде не по-ниска от 3 лева на кг без ДДС, за да не остане не прибрана реколтата тази година. Добивът за миналата година е 8800 тона:
Христо Николов: "Ако изкупната цена остане такава каквото е обявена в началото и имаме един голям пик, в който ние ще се принудим да увеличаваме цената на работниците, за да я приберем, очаквам да паднем под този добив".
Николов подчерта, че розопроизводителите предстои да получат финансова помощ по Ковид мярката, но те гледат на нея като на компенсация за покриване на загуби от миналата година.