Ръководството на Сопот организира ново публично обсъждане на Наредбата за местните данъци и такси Кметът на Община Сопот Деян Дойнов кани жителите да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот, което ще се проведе на 17.11.2022 год. (четвъртък) от 17.30 ч. в ритуална зала „Хаджи Гьока Павлов“.

Повече информация може да получите тук:
http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3A14102022&catid=72&Itemid=114