Ремонтират спешните центрове в Карлово и Хисаря Шест спешни центъра в Пловдивска област ще бъдат обновени. От Здравното министерство са отправили покана за представяне на оферти от фирмите с актуални цени за отделните видове дейност.

153 са общо Центровете за спешна медицинска помощ в страната, в които ще се извършва строителство и ремонт по програма „Региони в растеж”. За Пловдивска област в списъка попадат МБАЛ – Пловдив и филиалите в Карлово, Хисаря, Стамболийски, Съединение и Калояново.

В Карлово и Хисаря се предвижда извършването на строителни и монтажни дейности, докато при всички останали обекти ще се прави само преустройство.

Срокът за подаване на новите оферти е до 17.30 ч на 26 януари.

Проектът е стартирал през 2018 г. и по него са отпуснати 163 987 815.62 лева. Той включва обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна.От ведомството посочват, че имат оферти, които обаче са изготвени преди четири години. Целта на настоящата поръчка е да бъде установено какви са актуалните цени по отделните дейности в строителството, да бъде извършен анализ и оценка и да се предвиди допълнително национално финансиране.

След сключване на договор с избрания изпълнител, реално дейностите трябва да започнат до 25 работни дни.