Прокурори, следователи и съдебни служители излязоха на мълчалив протест в Пловдив В своя позиция те подчертаха, че изразяват мълчаливото си несъгласие с намерението за нарушаване на конституционно установения принцип за разделение на властите и опитите за политическо вмешателство в системата на независимата засега съдебна власт, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура.

Те считат, че част от законодателните идеи, целящи фактическото изваждане на прокуратурата от съдебната власт, в никакъв случай няма да доведат до повече независимост.

Същата позиция подкрепиха и магистратите и съдебните служители от прокуратурите в зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив, която включва окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.