Професор Иван Гаврилов направи пореден благотворителен жест към 61 Стрямска механизирана бригада. Този път освен библиотечният фонд, който беше обогатен с общо 10 нови издания, той дари копие на меча на Кан Кубрат. Оригиналът е открит при разкопки край с. Малая, днешна Украйна и представлява изкусно изработен меч със златен обков. Неговата внушителност е ярко доказателство за величието и достолепието на българския кан и на ръководената от него държава.
Към дарението е и картина от Пътуващо читалище „Бащино огнище” с ликовете на значими български герои и личности, оставили незабравима диря по пътя на борбата за свободата на България.
Личният състав и командването на 61 Стрямска механизирана бригада изказва своята сърдечна и искрена благодарност към професор Гаврилов за дарителския жест, който е символ на родолюбие и осъзната национална гордост, които се превръщат в духовни ценности за Стремци.