Полицията наложи санкции на фирми отговарящи за зимната поддръжка на пътя в Пловдив и областта. С четири акта са санкционирани две от фирмите за почистване. След обилния снеговалеж на 13-ти срещу 14-ти февруари, служители на пловдивската полиция са предприели проверки за състоянието на пътната мрежа на територията на ОДМВР Пловдив. Констатирано е било, че път II- 64 в участъка от с. Труд до с. Михилци не се поддържа в изправно състояние, като фирмата, която има задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да направи това, за което и е бил съставен акт на основание чл. 167 ал. 1 от ЗДвП.

При проверка е било установено, че и републикански път III- 805 в участъка от с. Войсил до гр. Съединение не се поддържа в изправно състояние, като фирмата, имаща задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да го почисти, като за установеното административно нарушение също е наложена санкция.
Акт е бил съставен и на фирмата, която е трябвало да изпълни ангажимент по снегопочистването на републикански път III- 642 в участъка от гр. Хисаря до с. Калояново.

На длъжностните лица, които не са взели своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които с действията си могат да застрашат безопасността на движението, са наложени глоби. Предвидената от законодателя санкция е в размер от 2000 лв. до 7000 лв, съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив.