От утре "Български пощи" започва изплащането на пенсиите за месец април и ще завърши на 23-ти април. Полицейски служители ще следят за спазване на реда и въведените забрани заради разпространението на коронавируса на територията на двете общини Карлово и Сопот.

Има изготвени варианти, при които пенсията може да бъде получена и без да се налага възрастните хора в условията на извънредно положение да посещава пощенска станция. Пенсионерът може да получи пенсията в дома си, но за целта негов близък трябва да подаде заявление за това в пощенската станция. От тази възможност може да се възползват хора на 68 годишна възраст, това бе съобщено от Лиляна Драгоева, директор на Регионално управление Югоизточен регион на „Български пощи“АД:

„Има още две възможности, чрез упълномощен представител на пенсионера или ако пенсията е до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, тя да се даде на съпруг/а/, на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое роднинство и да представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.“

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, предварително обявен във всяка една от тях. Графикът обхваща периода до 16 април, допълнително между 21 и 23 април включително ще бъдат изплащани пенсиите на пенсионерите, които не са успели да получат пенсиите си преди Великден.

„ Ние сме доказали във времето, че сме отговорен социален партньор и за това сме се подготвили отговорно за тази тежка пенсионна кампания, която ни очаква. Поддържаме контакт с кметовете по места, с кризисните щабове и там, където има желание от възрастните хора да получат пенсиите в домовете си ще създадем организация и това ще бъде направено!“

С цел опазване на здравето на пенсионерите и това на служителите си от Български пощи и Районно управление Карлово призовават да се спазват изготвените графици и въведения ред в пощенските станции, хората да стоят на безопасно разстояние един от друг и да носят лични предпазни средства.