На първия етаж на сградата, в която се помещава и Младежки информационен център - Карлово, бе открита напълно оборудваната нова сензорна зала за работа с деца със специални образователни потребности. Сензорната зала е изградена с финансиране от Ротари клуб Карлово, които на своя благотворителен бал 2018 събраха сумата от 23 000 лв., която инвестираха за подобряване обучителната среда за децата със СОП в Социален център - Карлово и Дневния център за деца и младежи с увреждания в Сопот. В сумата е и голямо дарение от Мартин Банков от Канада, който изрично бе заявил волята си, дарението да се ползва именно за деца в риск.
Идеята за изграждане на такава зала бе подкрепена от социалния проект "Заедно за нашите деца" на президента на Ротари клуб Карлово 2018/2019 Петър Ламбрев“.

Новата сензорна зала е оборудвана по съвременни стандарти за подпомагане развитието на децата със СОП с уреди и обучителни пособия и материали, допринасящи за развитието на тактилните усещания, концентрацията, когнитивните умения, баланса и фината моторика, изключително важни за ранна интервенция на уврежданията.
Залата бе открита от кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, който каза, че общината полага усилия за продължаване на социалната услуга в центъра и благодари на Ротари клуб Карлово за подкрепата и голямата инвестиция за по-доброто бъдеще за децата на Община Карлово.
В присъствието на всички членове на Ротари клуб Карлово президентът на клуба за 2019/2020 Здравко Костадинов, благодари на всички приятели, които направиха възможно оборудването на тази зала. На откриването присъства и дистрикт гуверньора на Ротари България Митко Минев, който сподели, че Ротари Клуб Карлово е един от най-активните в България и им благодари за всеотдайността към обществено-полезни каузи и проекти.
Майки на деца със СОП изразиха благодарността си за това, че с общи усилия на Общината и Ротари клуб Карлово е изградена така необходимата зала за занимания. Биляна Радева, майка на дете със СОП, която е и специален педагог по неволя с преминати курсове по „Монтесори“ и обучения за родители на деца със СОП в Карин дом - Варна, обясни на всички за какво служат уредите и обучителните пособия и материали в залата.
Младежи-доброволци към МИЦ - Карлово заявиха силното си желание да работят за по-доброто приобщаване на децата чрез организиране на детски празници и съвместни инициативи. Царицата на розите 2019 Яна Цветкова, сподели, че нейната специална кауза е именно работата с деца в риск.
Този социален проект е пример за силата на местната общност - Община, неправителствени организации и фондации, местен бизнес и доброволци, които обединени допринасят за по-доброто развитие на децата в нужда.
Кандидатствали сме с нови проекти за приобщаващи дейности между деца и младежи-доброволци.
Източник: Младежки информационен център - Карлово