Откриха нов документ за залавянето на Левски В края на миналия месец в масивите на Османския архив в Истанбул е била открита телеграма от мютесарифа в Търново Али бей до Великото везирство, изпратена на 28 декември 1872 г., с която той докладва за залавянето на Васил Левски в Къкрина. Това е първият автентичен документ за залавянето на Апостола, произхождащ от османската администрация, който става известен за изследователи и читатели, съобщиха от НМ "Васил Левски" Карлово.

Текстът на шифрованата телеграма, както и други публикувани неотдавна документи, потвърждава също, че Васил Левски е известен за властите "в качеството на ръководител на цялата революционна организация, разкрита [по време на съдебния процес] в София, и от три-четири години подбудител и подстрекател на бунтове и смут" много преди Арабаконашкия обир и последвалите разкрития от страна на заловените комитетски дейци по време на разпитите - според документа "от седем-осем месеца насам".

Телеграмата е била издирена от уредника в музея Виктор Комбов и преведена от проф.Орлин Събев. Вече е публикувана в новото допълнено и преработено издание на сборника "ЛЕВСКИ ПРЕД СЪДА НА ПОРТАТА", който излезе преди Коледа.