Срутилата се земна маса в района на Козница е около 10 куб.метра. Движението се регулира от служители на Районно управление Карлово, съобщиха от полицията. До половин час срутилата се земна маса ще бъде почистена.