В РУ Карлово има 6 свободни работни места за полицаи и младши автоконтрольори, съобщиха за KarlovoPress от полицията. От местното управление посочиха, че е препоръчително кандидатите, които желаят да кандидатстват да бъдат от региона и добавиха, че документи може да се подават в следващите две седмици.

Конкурсът за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив е на основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и заповед № 8121з-971/04.08.2022 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Общо за Областна дирекция на МВР Пловдив са обявени 31 вакантни длъжности за полицай - старши полицай и 9 за младши автоконтрольор ІІ – І степен, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.