Според документи изпратени до община Карлово от главния счетоводител на СУ "Христо Проданов" и председателите на трите синдикални организации в училището, се твърди, че няма необходимите средства в бюджета на училището и заплатите на персонала са гарантирани само до месец юни тази година. Поради тази причина едно от питанията на групата съветници от БСП на предстоящата сесия е свързано с общинското училище. Кметът на общината Емил Кабаиванов ще трябва да отговори на въпросите: Какви са резултатите от извършения финансов одит на СУ " Христо Проданов"?, От кога администрацията има данни за тревожното финансово състояние на училището и какви мерки са предприети?, какъв е размерът на неразплатените задължения към 30.06.19 и поетите ангажименти по договори на училището? и Има ли, какви и в какъв размер, наложени от община Карлово запор или запори на СУ "Христо Проданов" чрез ЧСИ, определен от кмета на общината?