Общинският съвет в Карлово одобри бюджетна прогноза за периода 2023-2025-та година Съгласно указания на Министерството на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 година и изискванията на Закона за публичните финанси, местният парламент одобри бюджетната прогноза за периода 2023-2025 в частта за местни дейности на Общините. Това стана по време на редовното заседание на местниь парламент, а вносител на предложението бе кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов.

"Прогнозата е разработена на база одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година бюджетни параметри", поясни по време на заседанието д-р Емил Кабаиванов.

Местният парламант прие още Общинска програма за закрила на детето за тази година и декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.


Всички решения, взети на редовното заседание, ще бъдат публикувани на официалната Интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.