Общинските съветници от „Бъдеще за община Сопот“ предлагат заседанията на комисиите да се провеждат в НЧ "Иван Вазов". Те изпратиха писмо до председателя на Общинския съвет Нели Пенева.

"Така ще се даде възможност за ефективна дискусия, която да доведе до вземане на правилните решения, за да се осигури балансираното разпределение на ресурсите на община Сопот и да се избегне влиянието на задълбочаващата се криза върху функционирането на общинските дейсноти", са посочили групата съветници „Бъдеще за община Сопот“.