Общински съвет Карлово одобри финансовите отчети на карловската болница и медицинския център Общински съвет Карлово одобри годишните финансови отчети за 2021 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център 1 – Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД.


Местният парламент прие Общинска стратегия /2021-2023г./ за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в общината, както и докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през миналата 2021 година. Вносител на докладните записки бе заместник-кметът Антон Минев.Паметен знак – плоча с възпоминателни надписи, посветен на загиналите по време на бомбардировките през Втората световна война, ще бъде поставен край кметството в карловското село Марино поле. Това ще стане възможно, след като ОбС даде съгласие учреденият Инициативен комитет да започне реализация на инициативата.

" През месец юни 1944-та година, след две бомбардировки над военното летище край селото, загиват много войници, офицери и цивилно население и от Ведраре, Васил Левски, Калофер и други насемени места", посочи в своите мотиви общинският съветник д-р Татяна Пелева, която бе вносител на предложението.