Общински съвет Карлово даде зелена светлина за изграждане на фотоволтаична централа върху болницата По време на редовното заседание на Общинския съвет Карлово е била приета Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, съобщиха от пресцентъра на Общината. Местният законодателен орган е дал съгласие за извършване на ремонт в училищна сграда в Клисура, предоставена за управление на Професионална гимназия по икономика „Тодор Г. Влайков“.
Общинският съвет със свое решение е учредил възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електрическа централа върху покрива на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ – Карлово“. Освен централата, над първите три неинвалидни паркоместа ще бъде изграден навес с две зарядни станции за електромобили. Управителят на фирмата – инвеститор е разяснил нейните сфери на дейност, техническия потенциал и опита в производството на ток от фотоволтаични установки. Цялата сума, която дружеството ще внесе в Община Карлово за отстъпеното право на строеж, ще се вложи в дейности по енергийна ефективност на болничния сграден фонд, а лечебното заведение ще получава електроенергия на преференциални цени.
Всички решения, взети на първата за 2022 година сесия на Общинския съвет, ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на Община Карлово.