Уведомяваме Ви, че е забранено в съдове за битови отпадъци изхвърлянето на отпадъци от строителството, както и такива отпадъци, които биха довели до увреждане на самите съдове и сметоизвозващата техника.

За пореден път на територията на град Карлово бе извършено почистване на контейнерите за битови отпадъци, в които са изхвърлени строителни отпадъци, този път на ул. „Веркович“. Всяко непредвидено и зле планирано изхвърляне на отпадъци след ремонт си има цена.
Изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите е вредно за околната среда. Подобно действие води и до повреждане на контейнерите и на камионите за събиране за смет, защото те не са предназначени за тежки отпадъци.

За огромно съжаление, недобросъвестни граждани си позволяват да изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, което е недопустимо и подлежи на санкции. Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карлово за физически лица започват от 100 лв. и стигат 5 000 лв., а за фирмите са между 700 лв. и 50 000 лв. Общината ще засили контрола и длъжностните лица ще бъдат безкомпромисни към нарушителите на Закона, на Наредбата за опазване на околната среда и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карлово.

В град Карлово са поставени 12 броя контейнери тип „лодка“ – 4 куб. м, в тях гражданите могат да изхвърлят строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата си, като еднократното количество не може да надвишава 1 куб. м. Поставянето на „лодките“ е в съответствие с Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карлово, като целта е да се предотврати нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци.

За населените места на територията на Община Карлово жителите могат да се обърнат към кмета на съответното населеното място, който ще посочи определените за целта площадки и съдове.

При извършване на строително-монтажни дейности, от които се генерират големи количества строителни отпадъци (повече от 1 куб. м), е необходимо срещу заплащане да се заяви контейнер тип „лодка“ - след предварителна заявка на тел.: 0885453183, или да се потърсят услугите на други специализирани фирми.

Общинското ръководство и Инспекторатът призовават всички граждани да бъдат отговорни и да спазват утвърдения ред за третиране на конкретните видове отпадъци, регламентиран с Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карлово и при установяване на нарушители и/или новообразувани нерегламентирани замърсявания, да сигнализират общинската администрация на телефони: 0335/54-688, GSM 089/ 340-61-52 и на на e-mail: [email protected] Не са препоръчителни други начини за сигнализиране на компетентните органи. Пресцентър на община Карлово.