На 24 февруари в 17:15 часа Община Сопот кани всички граждани, стопански субекти, представители на спортни клубове, културни организации и НПО във фоайето на НЧ "Иван Вазов - 1871".


Целта на разговора е да се обсъдят финансовите предизвикателства пред бюджета за настоящата година.


"Дори във време на пандемия, дори във време на криза могат да бъдат приложени добри решения, ако има диалог и взаимно разбиране за развитието и просперитета на общината", призова ръководството на Община Сопот.