Предложението община Сопот да поеме дълг в максимален размер от 400 000 лева бе направено от председателя на Комисията по бюджет и финанси към местния парламент Нели Пенева. По време на заседанието имаше предложение от общинския съветник Любомир Джапаров да бъде подкрепено предложението на кмета за 500 хиляди лева и от съветника Станислав Стоенчев за 100 000 лева, които да се дадат на болницата.
Зам.-кметът Николай Новаков обясни подробно за какво ще се използват тези средства и какви задължения има общината. Той подчерта, че каквито и предложения да направи администрацията, последната дума е на Общинския съвет и в по-голямата си част се гласува партийно, а не в интересите на града.

"Сопот вече сам може да си разполага с кесиите, а не ЧСИ да разпродават имотите. Ако получим заема от кредитната институция, 100 000 лева ще се дадат на болницата, на която ще й стигнат до нова година. Следващата година ще трябва да й се намерят още 250 000 лева. Трети месец чакам групата на БСП как да опростим на болницата. Заявиха, че ще намерят начин. До момента все още ги чакам", посочи Новаков. и допълни, че така и не е разбрал защо лидера на БСП му вкарва в неговите думи държавни предприятия.
"Ако не постъпят пари другия месец, те ще отговарят. Ние няма какво повече да направим".

По време на заседанието присъстваха служители, които поддържат чистотата в общината. Те бяха уверени, че ще получат заплатата си за този месец, но от другия, ако няма средства да се обърнат към местния парламент.