До момента на територията на община Карлово няма регистриран случай на заразяване с COVID-19, съобщиха от пресцентъра на община Карлово. С цел превенция на разпространението на остри респираторни заболявания, включително и възможни случаи на коронавируса /COVID-19/, кметът на общината със Заповед № РД-139 /09.03.2020 г. разпореди:
До второ нареждане се отменят всички обществени събития и масови мероприятия в общината, включително кинопрожекции, театрални постановки, спортни мероприятия и др. в т. ч. и събитията на открито. Музейните обекти може да приемат посетители, но без екскурзоводски беседи.
Отменят се всички събития с участието на деца. Временно се преустановява работата на центровете за работа с деца и младежи, както и на клубовете на пенсионера и инвалида.
Всички училища на територията на Общината продължават да са в грипна ваканция. Детските градини да работят със засилен контрол на входа за проверка здравословното състояние на децата и персонала.
От 9 март /понеделник/ 2020 г. включително и след края на грипната ваканция на 16 март /понеделник/, като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, се преустановят училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти извън учебните заведения на територията на цялата страна, в т.ч. и на културните клубове на пенсионера и самодейните състави към читалищата.
Всички звена на общинската администрация ще работят нормално при засилени мерки за безопасност и стриктно спазване указанията на здравните институции.
Отменят се до второ нареждане приемните дни на ръководството на община Карлово с граждани.Въвежда се стриктен контрол за спазване Правилника за пропускателния режим в административните сгради на Община Карлово. Обслужването на гражданите ще се извършва само в Информационен център, в отдел „Местни данъци и такси“ и в Обреден дом.
Във всички помещения на институциите, които работят с граждани, да се извършва дезинфекциране по 4 пъти на ден. Препоръчва се във всички обществени сгради, в т.ч. търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др., също да се предприемат мерки за почистване с дезинфектанти 4 пъти дневно.
Управителите на транспортните фирми да предприемат мерки за периодична дезинфекция на транспортните средства.
Кметът на общината разпореди да се осигурят дезинфектанти за детски градини, ясли, училища и обществени сгради.
Препоръчва се на всички граждани да ограничат максимално социалните си контакти, да спазват добра лична хигиена и да следват указанията на здравните институции.
Медиците съветват всички граждани, които имат вирусни симптоми, най-напред да се обадят по телефона на личния си лекар, да изпълняват стриктно неговите указания и да не предприемат посещение в медицински центрове. Граждани, които нямат лични лекари, могат да се свържат по телефона със Регионална здравна инспекция – Пловдив на тел. 032 649 000. Гражданите, на които е наложена карантина, трябва стриктно да я спазват.
Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.
Ръководството на община Карлово призовава гражданите да запазят спокойствие и да се информират от официалните източници.