"Късното приемане на бюджета може да ни създаде проблеми относно изпълнението на строителната програма. Бюджетът е направен така, че да може да реагираме на кризите и на войната в Украйна. Това е бюджет, който ни дава възможност да изпълним всички области, ако не настъпи някаква инфлация, която е доста по-висока от тази. Тогава ще се наложи актуализация. То ще има актуализация и на държавния бюджет", каза кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов по време на редовното заседание на Общинския съвет.
Общата рамка на бюджет 2022 е 56 912 413 лева. Делигираните от държавата дейности са около 32 629 000, като тази година тук се добавят и детските градини.
"Имаме притеснение дали средствата предвидени за стандарт на едно дете ще са достатъчни и затова ще следим внимателно. Ако се наложи ще поискаме още средства. Изразихме нашите опасения пред народните представители", посочи Кабаиванов.
21 800 000 лева са очакваните постъпления от местни приходи.
По време на обсъждането на бюджета нямаше сериозни дебати. От БСП коментираха, че
при тази инфлация на практика 25-те населени места в Общината ще получат по-малко средства. От ВМРО-БНД поставиха няколко въпроси, някои от които свързани с очакваните постъпления от данък МПС в размер на 180 000 лева и как ще се разходват, както и за въвеждането на електронно гласуване по време на сесиите.
От ГЕРБ поискаха да бъдат заложени 3000 лева за обучаване на стажанти и закупуване на съоръжения за ПСС Карлово и осигуряване на средства за издаване на юбилеен вестник за братята Евлогий и Христо Георгиеви.
Бюджет 2022 на Община Карлово бе приет с 23 "За", 3- ма "Въздържал се" и 3-ма гласуваха "Против".