"Средствата са различни за всяко едно от кметствата в общината. Това са средствата, които заради пандемията няма да бъдат реализирани в културния календар. Те ще може да бъдат използвани както желаят кметовете на населените места", това заяви кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов по време на редовното заседание на Общинския съвет този месец.

Местният парламент гласува още становище във връзка с писмо на Министъра на икономиката за откриване на проучване за строителни материали и подземни богатства в землището на карловското село Дъбене.

По време на сесията общинският кмет посочи, че голяма част от общинските кметове в страната са доста резервирани към създадената мега структура ВиК холдинг, тъй като според тях концентрирането на финансов и управленски ресурс на едно място, няма да подобри бързото и адекватно решаване на проблемите във ВиК сектора.

"Дано да не сме прави. Проведоха се срещи какво може да заявим пред холдинга като проблеми във ВиК сектора в общината, за да търсим финансиране. До момента сме се споразумели да изпратим проектите, които имаме за канализации и пречиствателни станции на Баня, Розино и Калофер. Те са правени през годините, от 2007-ма до днес, за да може, ако се приеме като национална политика да се актуализират тези проекти и да се включат за следващия планов период 2021-2027-ма година. Включили сме и довеждащите водопроводи на Богдан, Баня, Каравелово, Пролом, Бегунци, пречиствателна станция за питейни води в Калофер, за която трябва Общината да направи проекта и ВиК да я изгради, Сушица, напорния водопровод Дъбене- Карлово", каза Кабаиванов.

Сесията започна без питания към общинския кмет, а с декларация от групата съветници на БСП, че 8 месеца след пандемията са констатирали нежеланието и невъзможността на управляващото мнозинство от ПП ГЕРБ и групата съветници на кмета Кабаиванов, да стопанисват общинските дружества.