Община Карлово предостави технически средства на Центровете за настаняване от семеен тип

Община Карлово реализира дейности по програма на Фонд „Социална закрила“ за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Основната цел на програмата е да бъде осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите, да се подпомогне тяхната самостоятелност, както и да имат условия за дистанционно обучение и провеждане на учебен процес в онлайн среда.

Благодарение на техническите средства ще бъде осигурена по-лесна социализация и ефикасен начин за удовлетворяване на образователните им потребности.

Между Фонд „Социална закрила“ и Община Карлово бе сключен договор за закупуване и предоставяне на технически средства на децата, които учат и са потребители на социални услуги.

С финансовата подкрепа на фонда бяха осигурени лаптопи, таблети, принтери и рутери