Община Карлово отново уведомява жителите на града, че от 1-ви юли е преустановено използването на индивидуални кофи за битови отпадъци. Закупени са контейнери тип „Бобър“ 1,1м3, които са поставени на нови точки за сметосъбиране и/или добавени към стари такива - по предварително съгласуван и утвърден график.

Целта е подобряване на услугата „Организирано сметосъбиране“ чрез ежедневна оптимизация на системата, въведена от общината. Оптимизацията включва и подмяна на амортизирани контейнери, увеличаване честотата на обслужване, актуализиране на маршрутите за събиране и транспортиране на отпадъците.

Служители следят за периодичното почистване на поставените съдове, а в почивните дни – специално зоните, в които се генерира повече отпадък. Ако е необходимо, контейнерите в тези зони ще се почистват допълнително и в неделя. При неправомерно замърсяване, община Карлово разчита на съдействието на гражданите. За целта на официалната интернет страница на общината – www.karlovo.bg, е публикувана визуална карта на контейнерите, включваща номера на всеки съд и точното му местоположение: https://www.karlovo.bg/section-247-content.html.

Гражданите могат да подават сигнали за пълен контейнер, като в контактната форма посочат номера на контейнера, имената си и телефон за връзка. Сигнали могат да се подават в писмен или електронен вид в администрацията на община Карлово на телефони 0335/ 546-88 и 0893/ 406-152, или на електронната поща [email protected]

В случай на недостиг на съдове може да се увеличи техният брой, както и да се променят точките и честотата за събиране.