Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Карлово, с председател Николай Цветков – ресорен заместник-кмет на общината и членове арх. Филип Филипов - главен архитект на общината, инж. Божидар Скоклев, инж. Антон Нончев и инж. Бойчо Огнянов е извършила външен оглед на тъкачната фабрика, дарена на Карлово от братята Евлогий и Христо Георгиеви вчера, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. От там са посочили, че целта е била да се констатират пораженията по покрива на сградата.

Днес кметът на Карлово е поискал от собственика на сградата – „Пиринпласт“ АД, да бъде извършен и вътрешен оглед, за да се установят в детайли общото състояние и пораженията на покривната конструкция, но управителят на фирмата-собственик е отказал достъп до сградата.

От пресцентъра са посочили, че за предприетите от Общината действия и отказа от страна на собственика, е уведомено Министерство на културата и ръководството на Общината разчита на съдействие от държавната институция.

В прессъобщението до медиите от Община Карлово пише още цитираме:
"През 2015 година, със Заповед № 432/08.04.2015г. на кмета на община Карлово, тогавашният собственик на комплекса от сгради с фабрика „Теодоси Марков“ /първа текстилна фабрика на името на Евлогий Георгиев/, комплекс от сгради в УПИ II-144, кв. 146а, с идентификатор 36498.501.144 по Кадастралната карта на град Карлово, с административен адрес ул. „Водопад“ № 47, е задължен:
- да обезопаси и сигнализира в 3-дневен срок зоната пред фасадата на сграда с идентификатор 36498.501.144.3 – западна част;
- да извърши консервация и реставрация в срок от 6 месеца на сгради с идентификатори 36498.501.144.1 и 36498.501.144.3 – източна част;
- съгласно чл.74, ал.1 от Закона за културното наследство, на сграда с идентификатор 36498.501.144.3 – западна част, в срок от 4 месеца да се изготви и представи в Министерство на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнение на реконструкцията.
Цитираната заповед, потвърдена с решение на Върховния административен съд, и до момента не е изпълнена.
Община Карлово продължава действия, съгласно правомощията си по чл.76 от Закона за културното наследство, като очаква съдействие от Министерство на културата, за да бъдат запазени сградите – дарение на града от Евлогий и Христо Георгиеви".