„Проектът на бюджета на Община Карлово за 2022 г. е изготвен и ние ще го изпълняваме в трудно прогнозируема среда, динамични тенденции и рискове. Запазването на бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача, за чието решение се изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципа на доброто управление. Гаранция за доброто финансово управление са координираното участие в бюджетния процес на Общинския съвет и на общинската администрация, както и избягването на необосновани решения“, каза кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов по време на публичното обсъждане на проекто-бюджета за настоящата година, което се проведе вчера.

В Закона за държавния бюджет за 2022-ра е определен размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и този на Община Карлово под формата на субсидии. Съгласно Закона, за Община Карлово бюджетните взаимоотношения са в размер на 38 755 200 лева, като общият размер е завишен с 4 799 268 лв. /14,13%/ в сравнение с този за миналата година.

Бюджетната рамка на Община Карлово за тази година е 56 912 413 лева, съобщиха от пресцентъра на Общината.