Със заповед на Регионалната здравна инспекция в болници, аптеки, дрогерии и обекти за предоставяне на социални услуги ще се влиза с предпазни маски.
Те стават задължителни и за пътуващите в градския транспорт. Дистанция от 1,5 м също ще трябва да се спазва от посетителите в обществените и търговски обекти.
В изискванията на противоепидемичните мерки влиза също и редовното проветряване и дезинфекция на работните помещения, като се спазва лична хигиена. Там, където е възможно, работодателите е препоръчително да организират дистанционна работа на служителите си.
В детските градини и ясли се въвежда сутрешен филтър, като няма да се допускат деца и служители със симптоми на коронавирус.
От РЗИ уточняват, че временните противоепидемични мерки, ще бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в цялата Пловдивска област.