На вниманието на жителите на Карлово и Сопот: От пожарната напомнят да бъдете внимателни, за да не се допускат пожари При установяване на нарушения на изискванията ще се налага глоба от 200 до 2000 лева
За да не се допускат пожари през летния период, местното звено по пожарна безопасност напомня следното:
- за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата
- в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време
- при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции
- особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.