Община Карлово представя на заключителна пресконференция резултатите от изпълнението на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“.

Обектът ще бъде официално открит на 23-ти май от 11.00 часа в местността „Стара река“ в Карлово. На церемонията ще присъства министъра на околната среда и водите Борислав Сандов.