Местната власт ще поиска и джипитата да работят в Ковид кабинета на карловската болница На срещата са присъствали и управителите на карловската болница и Медицински център I.
Председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров е запознал участниците в срещата със становището на Медицинския съвет на МБАЛ „Д-р Киро Попов“, че в настоящия труден момент за цялата система на здравеопазване в страната, не се налага смяна на управителя на карловската болница, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Председателският съвет и ръководството на Общината са излезнали със становеще, за периода на извънредната епидемична обстановка трябва да бъде създадена временна комисия, която се състои от Председателския съвет и председателя на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и екология в ОбС. Комисията ще заседава всяка сряда, ще изслушва управителите на двете здравни заведения и ще осъществява контрол върху дейността им.

Председателският съвет на ОбС е приел решението на ръководството на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ за сливане на Инфекциозно и новосъздаденото Ковид отделения, с цел максимално ефективно използване на кадровия и леглови потенциал в МБАЛ.

Председателският съвет и ръководството на Общината призовават екипите на всички медицински центрове и лаборатории, както и общопрактикуващите лекари, да се включат в дейността на Ковид кабинета, създаден за първични прегледи на болни със симптоми на Ковид в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, с цел съкращаване на времето за диагностика и започване на адекватно лечение.

В писмо до ректора на Медицински университет - Пловдив, ще бъде търсено съдействие за изпращане на стажант-лекари и студенти по медицина, желаещи да се включат като доброволци в Ковид отделението в Карлово.

С писмо до регионалното ръководство на Българския лекарски съюз и до РЗОК, Председателският съвет и ръководството на Общината ще помолят за съдействие, даващо възможност и общопрактикуващите лекари да се включат в Ковид кабинета в карловската болница.

Местната власт благодари на лекарите, медицинските сестри, санитарите и целия персонал на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, които понасят най-големите тежести, свързани с пандемията, както и на всички лекари и медицински специалисти в общината.