Медицинските сестри и лекарите в детското отделение на болницата в
Карлово са подали колективна оставка преди 2 седмици. Причината е, че
все още нямат увеличение на заплатите, въпреки че са поставили исканията си пред управителя и кмета на общината за сключването на нов колективен договор.
Медицинските сестри в Карлово решили да депозират колективна оставка
пред управителя след като се установило, че само в две отделения в
болницата е отпусната част от допълнителното материално стимулиране:
Даниела Икимова - ст. медицинска сестра в детско отделение на МБАЛ
"Д-р Киро Попов" Карлово: "Чувстваме се принудени, притиснати да
приемем нещо, което не е част от нашите искания. Нашите искания бяха за
950 лв според КТД, което не е подписано".
Солидарни с исканията на сестрите са всички лекари в детското отделение:
д-р Нася Димитрова - детски лекар: "Много добре вървят ремонти
и какво ли не в болницата, където има нужда, но ако персонала не е
заплатен и се махне на нас не ни трябва помещения..."
Шефът на болницата каза, че увеличението на основната заплата на всички медицински сестри ще утежни бюджета на здравното заведение. Затова от 1-ви октомври той е предложил повишаване на заплатите със 100 лева и допълнително материално стимулиране:
д-р Христо Пелев - управител на МБАЛ "Д-р Киро Попов" Карлово:
"Което значи старши сестра с основна заплата 900 лв., другите сестри се
движат в границата между 800-850, второто, което им обещах след
извършване дейността за октомври да стимулирам сестрите, за да мога да
давам допълнително материално стимулиране да стигнат тази граница 952 и нагоре.
Пелев обясни, че обещаните средства от държавата в размер на 50 млн. лв. за болниците трябва да се изработят по клиничните пътеки.