" Точно този начин на работа на мнозинството в общински съвет през последните четири години наложи и затвърди автократичния, феодалния модел на управление
на общината, а не на демократичния такъв, както е залегнало в Закона за местното самоуправление и местната администрация. По смисъла на този закон, точно общинският съвет е органа, който взема решения по настоящите проблеми и по всички теми, свързани с развитието на общината и живота на хората, след което задължава кмета и подчинената му
администрация да ги изпълнят. Това е демокрация. В нашия случай, в продължение дори не и на един, а на два мандата се случва друго – кметът на общината си взема някакви решения, които неговото мнозинство в общинския съвет узаконява без оглед на това, дали те действително са в полза на общото благо или ползват нещо, или някого другиго. Това е автокрация или още по-лошо- феодализъм, при който жителите на общината се превръщат в крепостни на управляващите", това заяви в предаването председателят на групата съветници от БСП в ОбС Карлово Манол Манолов.
Общинският съветник Стоянка Кръстева каза, че през целия мандат са поставили над 50 питания, докладни и предложения, а едва 10 % от тях само са намерили решение.