Мандра "Кърнаре" търси да назначи двама мъже.
Предлага много добро възнаграждение за осемчасов работен ден при петдневна работна седмица.
За повече информация и контакти може да позвъните на тел.: 0897 845 405